Thursday, April 5, 2007

SELAWAT & SALAM BUAT JUNJUNGAN


MUHAMMAD RASULULLAH S.A.W


Nama: Muhammad Bin Abdullah s.a.w
Gelar: Al-Musthafa
Julukan: Abu Al-Qosim
Ayah: Abdullah bin Abdul Muththalib
lbu: Aminah binti Wahab
Tempat/Tarikh. Lahir: Makkah, Isnin, 12 Rabiul Awal
Hari/Tarikh. Wafat: Madinah, Isnin, 28 Shofar Tahun 11 H.
atau Isnin 12 Rabiul Awwal Tahun 11 H. 632 M.
Umur: 63 tahun
Makam: Madinah
Jumlah Anak: 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan
Anak laki-laki: Qosim, Abdullah dan lbrahim
Anak perempuan: Zainab, Ruqoiyah, Ummu Kaltsum, dan Fathimah.


Sedikit Fakta Mengenai Rasulullah S.A.W Bersempena Maulid Baginda

No comments: